Aktiv hverdag

Aktiv hverdag er finansiert av Helsedirektoratet, presentert i samarbeid av:

Aktørene dekker fysioterapeuter, kiropraktor, kvalifiserte trenere, kognitiv terapeut, psykiater, vernepleier, med mer.

Vi ønsker å skape tilhørighet, fellesskap og aktive hverdager.

Aktiv hverdag har mål om å gi mennesker troen på seg selv, og troen på at det nytter. Med et genuint ønske om å medvirke til, og legge til rette for, aktive og robuste enkeltindivid.

Vi har høy, faglig kompetanse og bred erfaring hva gjelder fysisk og psykisk tilnærming.

Aktiv hverdag er bygget på fire verdier: Fellesskap, ivaretakelse, iver og ærlighet.